Pristup, metodologija i kvalitet rada

Aikido klub Zemun posebnu pažnju posvećuje individualnom napredovanju svakog polaznika, u skladu sa nivoom njegovog znanja. Trenerski rad sa početnicima je posebna oblast koja zahteva maksimalno prilagođavanje sa ciljem da se takav polaznik što brže i lakše uklopi u novu sredinu, a da istovremeno usvoji i put ka spoznaji aikidoa kao borilačke veštine.

Svaka grupa, uz trenera, ima još jednog ili čak dva asistenta, čiji je zadatak, osim pomoći treneru u tehnikama, posvećivanje dodatne pažnje u korigovanju rada učenika, kako u pripremnom delu treninga kod osnovnih vežbi zagrevanja (aiki-taiso gimnastike) tako i kod aikido padova, aikido kretanja i samih aikido tehnika.

Radi povećanja raznovrsnosti u kvalitetu rada, treninge često drže i gosti-treneri, prijatelji Kluba i kolege glavnog trenera, Dejana Žuže: Dragoljub Noveski 5. dan, Dragan Stanković 4. dan, Dragan Milenković 4. dan, Mihajlo Lakić 3. dan, Bojan Nedeljković 2. dan, Mićo Čegar 4. dan, Nikola Ognenov 2. dan, Vladimir Karanović 4. dan i Bratislav Stajić 8. dan, koji je u Klubu vodio i dva klupska višednevna tematska seminara.

Pogledajte sve prednosti treniranja kod nas, i odgovori na pitanje “Zašto bi ste se upisali baš naš Klub?”.