Usavršavanje

Svake godine Klub organizuje po dva polaganja, letnje desetodnevne klupske seminare u Buljaricama, na Tari, Rudniku, Goču, Bukulji, jednodnevne izlete, treninge u prirodi i mnogobrojne druge aktivnosti. Klub je aktivno učestvovao i u čitavom nizu manifestacija i seminara koje je organiziovao Svetski centar realnog aikidoa.

Aikido klub Zemun je i osnivač i član srpskog Aikido saveza, a učestvuje u radu i Internacionalne aikido akademije. Kroz ove organizacije Klub, osim osnovnog stila koji je negovao  12 godina – Realnog aikidoa, upoznaje i druge stilove koje implementira u svom radu kroz praktičnu primenu principa i tehnika iz istih.

Poslednji trening pred novogodišnje praznike održava se u formi Javnog treniga. Javni trening namenjen je roditeljima i prijateljima Kluba, koji im omogućava da  steknu uvid u ceoklupan rad i pojedinačni napredak svih članova, bez obzira na godine i nivoe znanja aikidoka. Javni trening je i prilika da pored polaganja, svi članovi pokažu svoj lični progres i iskoriste priliku da o tome upoznaju druge. Pravilo je da učenici sami osmišljavaju svoj nastup i program tehnika koje će pokazivati, uz sugestije i nadzor trenera.