Polaganja i uslovi

Polaganje za pojaseve je predviđeno da bi se odredila mera stečenog znanja nakon izvesnog perioda treniranja. Pokazano znanje na polaganju je ispit kako i za samog učenika, tj. onoga koji polaže tako i za trenera koji je pripremao dotičnog učenika za polaganje. Polaganja se za učeničke pojaseve održavaju 2 puta godišnje i u principu kandidat ne može svojevoljno da se prijavi za polaganje već njega predlaže trener prema određenim kriterijumima. Polaganja se odvijaju pred stručnom komisijom takođe prema određenim kriterijumima.

USLOVI I KRITERIJUMI ZA POLAGANJE

Ispitni kandidat morao bi da zadovoljni nekoliko kriterijuma da bi stekao pravo da može da polaže. Kriterijumi za polaganje su sledeći:

  1. da je sposoban za polaganje tj. da je zdrav, da nema povreda i sl. i da ima tzv. odgovarajućeg partnera sa kojim je planirao da demonstrira tehnike.
  2. da je aktivan član kluba tj. da mu je prisutnost na treninzima u posl. 3 meseca bila na odgovorajućem nivou (više od 75%) da je pripremio program za polaganje koji se od njega očekuje 
  3. da ima odgovarajući broj treninga od početka treniranja odnosno od prethodnog pojasa
  4. da poseduje važeću člansku kartu organizacije kojoj pripada i da je izmirio sve administrativne obaveze koje su potrebne za izlazak na polaganje 
  5. da poseduje odgovorajuću opremu za trening – kimono, ambleme, odgovarajući pojas 
  6. da ima pozitivno mišljenje trenera u smislu preporuke za polaganje, odnosno da se ponašao u skladu sa osnovnim načelima organizacije, kućnim redom kluba i da je zadovoljno sve gore navedene tačke.

Polaganje za majstorska zvanja se odvija u principu jednom godišnje i to isključivo na Saveznim seminarima pred stručnom komisijom IAA. Kriterijume za polaganje određuje tehnička komisija IAA a da li su svi uslovi ispunjeni proverava i garantuje trener koji predlaže svog majstorskog kandidata.

20/12/2015