Pravilnik

PRAVILNIK O RADU INSTRUKTORA

Ove obaveze definisane su na osnovu dugogodišnjeg iskustva u asistiranju i vođenju treninga u različitim  klubovima i uslovima. Ne moraju se shvatiti kao striktna naredba ili obaveza  ali mogu poslužiti kao smernica ka uspešnom obavljanju ovog posla koji ima svoju kompleksnost i odgovornost. Neko je rekao da je najveći uspeh učitelja da učini učenika boljim od sebe samog. Da bi smo u tome uspeli potrebno je jako puno volje, strpljenja, rada, nesebičnosti, talenta i znanja.

KVALIFIKACIJA, OSOBINE INSTRUKTORA

 1. Instruktor je najpre radio kao asistent nekoliko godina i pokazao  i dokazao interesovanje i talenat za bavljenje poslom u kojem će svoje znanje nesebično prenositi na drugoga;
 2. Instruktor se bira iz redova asistenata i predlaže ga stariji instruktor odnosno majstor u Klubu ili iz Organizacije kojoj Klub pripada. Instruktor ispunjava ostale uslove odn. kriterijume koji su postavljeni od strane Kluba ili Organizacije kojoj Klub pripada;
 3. Instruktor je dužan da jednom godišnje dokazuje svoju stručnost tako što će polagati za instuktorsku licencu pred  tehničkom komisijom. Instruktor u Klubu može biti i bez licence ukoliko u Klubu postoji stariji Instruktor koji tu licencu poseduje a pod čijim nadzorom i ovlašćenjem može voditi treninge;
 4. Instruktor je kompletna ličnost, moralna, obrazovana, inteligentna osoba koja svojim znanjem i energijom podstiče učenike da vredno i dugo treniraju  i na taj način pomaže učenicima da izgrade ljubav prema  aikido-u;
 5. Instruktor pored individualno dobrog izvođenja tehnika aikidoa treba da je  staložena , strpljiva i pozitivna osoba, koja ima talenat za prenošenje znanja.
 6. Instruktor dolazi psihički i fizički pripremljen za trening. Na trening ne sme da kasni već po pravilu treba da stigne pre prvog učenika, što znači najkasnije 15 minuta pre početka treninga. Instruktor isto tako poslednji napušta trening;
 7. Instruktor je dužan da redovno posećuje sopstvene treninge koliko god je to u njegovoj moći odnosno ukoliko se termini tih treninga ne poklapaju sa terminima treninga koje on lično vodi;
 8. Instuktor je obavezan da prisustvuje godišnjim instuktorskim seminarima u cilju podizanja sopstevnog nivoa znanja i kavliteta rada. Takođe, instruktor se trudi da prisustvuje svim dodatnim aktivnostima kluba, manifestacijama, prezentacijama, polaganjima, izletima, i ostalim seminarima;

NAČIN RADA, TRENINZI

 1. Insturktor na treninzima koje vodi može imati pomoćnika – asistenta na kome će pokazivati tehnike ili koga će potrebi angažovati da asistira nekom od učenika, uglavnom početnicima, ili da se upari sa nekim kada je na treningu neparan broj učenika. Takođe može asistentu prepustiti da vodi deo treninga, najčešće zagrevanje, pokazuje kretanja i padove.  Za to vreme instruktor je i dalje u sali na treningu i nadzire rad asistenta i učenika;
 2. Instruktor je dužan ukoliko iz bilo kog opravdanog razloga ne može doći na trening o tome najpre obavestiti Klub, starijeg instruktora i asistenta i postara se da obezbedi adekvatnu zamenu ili ev. predloži istu;
 3. Instruktor ima metodološki pristup treningu a u dugoročnom pogledu  ima precizan koncept u vidu nedeljnog, mesečnog i sezonskog  plana rada i rezultata koje želi da postigne;
 4. Instruktor je uvek spreman da svoju metodologiju i koncept vođenja treninga prilagođava učenicima odnosno grupi koju vodi, i  isto tako da tu meotodologiju i koncept konstantno unapređuje-poboljšava. Poželjno je da instruktor svoja pitanja, iskustva i sugestije razmenjuje  sa starijim trenerom ili drugim kolegama kako bi se kvalitet treninga na obostrano zadovoljstvo dalje povećavao;
 5. Insturktor se pridržava metodike rada koja je uobičajena u organizaciji i stilu aikidoa kome pripada. Instruktor uvek ima na umu da vođenje treninga nije prilika za iskazivanje sopstvene individualnosti već se trening podređuje učenicima a sve u cilju lakšeg prihvatanja i savladavanja tehnika od strane učenika;
 6. Insturktor se pridržava zvaničnog programa tehnika koji je usvojen od strane organizacije/stila aikidoa kome Klub pripada i u kome drži treninge. Trening nije prilika za pokazivanje nekih sopstvenih varijanti tehnika ili podvarijanti ukoliko to nije isključivo u smislu prikaza-prezentacije;
 7. Instruktor nikada ne poredi svoju borilačku veštinu ni sa jednom drugom u negativnom kontekstu tačnije ne kritijuje ostale borilačke veštine;
 8. Instruktor je dužan da po određenim  tačkama kućnog reda redovno obaveštava upravu kluba, administratora i starijeg instruktora kao i o drugim bitnim događajima ili promenama a u vezi sa učenicima;
 9. Instruktor je odgovoran u Klubu u toku trajanja termina treninga, 15 minuta pre i nakon treninga za sva dešavanja u sali i van nje kada je u pitanju ponašanje učenika, odnosno nadzire pridržavanje određenih tačaka Kućnog reda;
 10. Insturktor overava upisnicu svakog člana njegove ekipe, konstatuje da li ima dovoljno mesta u njegovoj ekipi za prijem novih članova, i da li se učenik uzrastom i nivoom znanja  uklapa u  ekipu koju instrikotr vodi;
 11. Instruktor overava ipsisnice članova i konstatuje razloge zbog koga učenik prestaje da trenira, a može po potrebi i da predloži učenika za ispisivanje iz Kluba ukoliko njegovo ponašanje odstupa od pravila Kućnog reda;

INSTRUKTOR-UČENICI, ODNOS

 1. Instruktor se ponaša učitivo prema svojim učenicima i sa određenim poštovanjem bez obzira na pol, godine, a na umerenoj distanci i umerenim tonom. Koliko je instruktor korektan prema svojim učenicima toliko može očekivati da će mu to biti uzvraćeno;
 2. Instrukotr se ponaša kao ljubazna, umerena, odmerena, staložena i zrela ličnost, Instruktor nije uobražen, prepotentan, nadmen, arogantan i nikada ne omalovažava svoje učenike;
 3. Instruktor je strljiv i istrajan u podučavanju svojih učenika i nije mu teško da iznova pokaže zahvat-tehniku i sl. svojim učenicima. Instruktor se trudi da se stavi u položaj svojih učenika kako bi imao više razumevanja za njihove probleme;
 4. Instuktor sve učenike tretira ravnopravno bez razlikovanja i pristrasnosti (osim kada to nisu totalni početnici – njima može posveti u početku malo više pažnje kako bi se lakše uklopili u grupu), nema poseban odnos ni sa jednim učenikom ukoliko taj učenik nije sam po sebi specifičan (ima neki psiho-fizički poremećaj i sl.). U slučaju pripreme kandidata za polaganje ili neku drugu manifestaciju moguće je raditi po grupama i na taj način određenoj grupi posvetiti veću pažnju ali samo u sličnim slučajevima;
 5. Instruktor svakog novog člana prihvata sa posebnom pažnjom u smislu predočavanja kućnog reda Kluba, trudi se da sagleda sve očigledne i manje očigledne osobine učenika – početnika i njima se prilagodi. Na prvim treninzima početniku objašnjava principe aikidoa i trudi se da na svaki mogući način olakša učeniku uklapanje u sistem treninga i samu grupu. Takođe instruktor objašnjava metode koje će se primenjivati na treningu  kako u smislu samog rada učenika tako i u smislu njegovog ponašanja;
 6. Instruktor može ukoliko to situacija nalaže odnosno ponašanje učenika odstupa od normalnog u smislu da remeti trening ili dovodi u opasnost bezbednost bilo kog pojedinca na treningu, učenika najpre opomenuti da koriguje svoje ponašanje, pokuša razgovorom da utiče na učenika, zatim ev. primeni sankcije u smislu promene partnera ili zadavanja određenih vežbi, i konačno ukoliko prethodne mere ne pokažu rezultate učenika udaljiti sa treninga. Instuktor je u obavezi da pokuša sa gore navedenim metodama pa i redosledom i prilagodi svoje delovanje situaciji i uzrastu odnosno zrelosti učenika;
 7. Instruktor svojim izgledom, urednošću i ponašanjem da daje uzor učenicima.  Na trening dolazi sa urednom frizurom, obrijan, čistim  i urednim  kimonom, uvek nosi odgovorajući pojas, hakamu, papuče i dr;
 8. Instruktor je dužan ne samo da se svojim primerom pridržava Kućnog reda već da određene stavove, koliko je to potrebno, sam ističe, i po potrebi učenike na njih upozorava i podseća;
 9. Instruktor može ukoliko smatra da učenik ima određenih zdravstvenih problema, učenika poslati na sistematski pregled u Ordinaciju Kluba ili u zdravstevenu ustanovu i da zatraži izveštaj lekara da je učenik sposoban za prijem u kolektiv ili sl. Ukoliko je problem komplikovaniji može se zatražiti i izveštaj lekara specijaliste i potvrda da učenik trenira na sopstvenu odgovornost;
 10. Instruktor predlaže za svako polaganje nekoliko kandidata iz svoje grupe osim u izuzetnim sluačejevima. U kolikoj meri učenici uspešno polažu za više stepene-poajseve u tolikoj meri je kvalitet rada insturktora očigledan.
 11. Istruktor vodi računa o brojnom stanju učenika u ekipi i evidentira dolaske učenika na treninge u odovarajuće spiskove učenika;
 12. Instruktor je dužan na osnovu tačke 8. sa ovog pravlinika da podstiče učenike na sve dodatne aktivnosti koje Klub odn. Organizacija osmišljavaju (Seminari, izleti, manifestacije, prezentacije, polaganje i sl.);
 13. Instruktor za obavljanje svih gore navedenih aktivnosti može primati određenu finansijsku naknadu ali ona ne sme biti jedini razlog za njegovim  kvalitetnim bavljenjem ovim poslom već pre svega ljubav i entuzijazam prema ovom pozivu;
20/12/2015