Značaj aikido seminara

Ukratko o značaju ovakve vrste aktivnosti…

Aikido Seminar ili škola u prirodi, ili aikido kamp, ili letnje pripreme, ili rekreativna sa klubom…sve se to može podvesti pod ovu našu vrstu aktivnosti, i zato je jednostavno lakše reći: „AIKIDO SEMINAR“.

Letnji višednevni aikido seminar održava se u periodu kada nema redovnih treninga i ima višestruku ulogu:

 • Aikido Seminar vodi aikido trener Žuža Dejan, majstor crnog pojasa 6. DAN, koji je vodio preko dvadeset seminara ovog tipa sa preko 500 učesnika ukupno
 • Da nadoknadi odnosno „preseče“ najčešće dvomesečnu (a za neke klubove i tromesečnu) pauzu u aikido treninzima i na taj način onima kojima aikido nedostaje u tom periodu, a to su pravi aikido obožavatelji, upotpuni i osveži znanje tokom letnjih meseci
 • Okuplja članove iz različitih aikido klubova koji nemaju prilike tokom godine da posećuju druge klubove pa samim tim i upoznaju druge članove koji vežbaju u Aikido klubu „Singidunum“ O.Š. „Drinka Pavlović“-Stari Grad, Klubu za borilačke veštine „Zemun“ u Ugrinovačkoj 104 ili drugim klubovima Srpskog aikido saveza
 • Omogućava se razmena iskustva, upoređivanje znanja, ali ne u svrhu rivaliteta već u cilju sticanja većeg samopouzdanja i svesnosti o stečenom znanju
 • Sklapanje novih poznanstava koja mogu preći u prava durgarstva jer na Seminaru ima dovoljno vremena za intenzivnije druženje u opuštenoj atmosferi u kojoj nismo opterećeni satnicom, terminima i sl
 • Mogućnost da se bolje upozna trener, dublje uđe u teroiju aikidoa, smisao treniranje, svet borilačkih vetšina uopšte i gde se u neposrednom razgovoru mogu dobiti korisni odgovori na mnoga pitanja koja bi možda bila postavljena tokom tekuće sezone ali za to ne nema dovoljno vremena
 • Tokom Seminara zbog neograničenog prostora i vremena za vežbanje, aikido treninzi dozvoljavaju veću slobodu i kreativnost i time daju jednu drugačiju dimenziju i samim tim obogaćuju trening odnosno čine ga još zanimljivijim – rad sa drvenim oružjem…odbrana od više napadača i sl.
 • Treninzi se odvijaju pod vedrim nebom, na čistom vazduhu u potpuno prirodnim uslovima
 • Mlađi članovi se uče većoj samostalnosti, samoorganizovanosti, samodisciplini i disciplini uopšte, održavanju lične higijene, doslednosti i upornosti.
 • U odnosu sa drugima učenici postaju tolerantniji, socijalizuju se, uče da daju i da dele, ostvaruju neposredan kontakt sa živim bićima bez virtulenih prepreka u vidu elektronskih i ekranizovanih pomagala tj. uređaja kao što su telefoni, televizori, kompjuteri, video igre, društvene mreže itd…
 • Privikavaju se na redovnu, raznovrsnu i pravilnu ishranu, režimu spavanja i buđenja sa dnevnim ritmom nalik zdravom životu a za uzvrat dobijaju dovoljno razumevanja, pažnje i ljubavi.
 • Na samom seminaru upoznaju se sa kulturno, geografsko-istorijskim obeležjima krajolika u kom se nalaze i vrednostima koje se tu daju prepoznati odnosno biljnom i životinskom svetu koji je karakterističan za predeo u kome borave
 • Tokom seminara nalaze se u pozitivnom društvu uz postojanje trenerskog autorireta i sve vreme uče se lepom ponašanju, ophođenju prema drugima, prilagođavanju i rešavanju raznih svakodnevnih situacija, moralnim načelima i istinskim vrenostima porodice, kulture i tradicije.
 • Tokom celodnevnih aktivnosti, razonode i večernjih druženja uz pesmu, šalu i razne smicalice dožive se neazboravni trenuci koji se kasnije prepričavaju generacijama