Program tehnika za polaganje za decu

Video materijal za 6 KYU možete pronaći ovde

Video materijal za 7 KYU možete pronaći ovde

Video materijal za 8 KYU možete pronaći ovde

Video materijal za 9 KYU možete pronaći ovde

Video materijal za 10 KYU možete pronaći ovde